1. Dziękując Bogu za miniony rok wszystkim Parafianom i Gościom życzę, aby ten Nowy Rok opływał w Bożą łaskę. Niech ona owocuje dobrem w naszym życiu i życiu naszych najbliższych.

 

2. W Pierwszy Czwartek o godz. 16.30 Różaniec w intencji kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z parafii i o nowe powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii.

 

3. W piątek uroczystość Objawienia Pańskiego – Msze św. wg porządku niedzielnego. Już dzisiaj na probostwie można nabywać kadzidło i kredę, które święcić będziemy po każdej Mszy św. Mszę św. o godz. 10.15 ofiarujemy w intencji Powstańców Wielkopolskich Ziemi Kwileckiej; po Mszy św. złożymy kwiaty   na ich pomniku. Na Mszę św. o godz. 11.30 zapraszam rodziców z dziećmi pierwszokomunijnymi. To także Pierwszy Piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Okazja do spowiedzi będzie od godz. 17.00. Po Mszy św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do adoracji, którą poprowadzi młodzież. W styczniu nie będzie objazdu chorych.

 

4. W Pierwszą Sobotę o godz. 11.00 Msza św. i Różaniec w intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.

 

5. W przyszłą niedzielę wspominamy Chrzest Pański. W tym dniu w szczególny sposób podziękujmy Bogu za naszych rodziców i chrzestnych, którzy wprowadzili nas do Kościoła i nauczyli nas w nim żyć. To druga niedziela miesiąca – składka przeznaczona jest na potrzeby inwestycyjne w parafii.

 

6. Z parafii Pan powołał do siebie śp. Tomasza Piątka. Wieczną radość…

 

7. Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę, za dotychczasowe organizowanie dowozu i odwozu kolędujących księży, za ofiarowane podczas kolędy poczęstunki i za składane ofiary.