1. Wszystkim Parafianom i Gościom przeżywającym te święta w naszej parafii życzę, aby Boża Dziecina umocniła naszą nadzieję na lepsze jutro, na bardziej sprawiedliwy świat. Niech Ten, który obdarował nas nowym życiem w sakramencie Chrztu pomaga nam pomnażaniu tego daru w sobie i dla innych. Uwierzmy w to, że najpewniejszą drogą do tego jest stawanie się z dnia na dzień coraz lepszym uczniem Jezusa. Dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 7.30 i 18.00. Msza św. w Mechnaczu o godz. 13.00.

 

2. Jutro święto św. Szczepana – Msze św. wg porządku niedzielnego. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. i przedłużenia radości z Bożego Narodzenia. Msza św. o godz. 10.00 będzie w intencji wszystkich, którzy dziewięć miesięcy temu dokonali Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Składka tradycyjnie przeznaczona jest na potrzeby KUL i ASD w Poznaniu.

 

3. Od środy rozpoczynamy tegoroczne odwiedziny duszpasterskie – kolędę. Plan kolędy wywieszony będzie w gablotkach i zamieszczony na stronie w internetowej parafii. Proszę o zapewnienie transportu. Jeżeli z obiektywnych powodów nie będziemy mogli dotrzeć na daną trasę, trasa zostanie przesunięta na koniec kolędy. Podczas kolędy w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek Msze św. zasadniczo o godz. 7.00. Biuro parafialne w te dni będzie nieczynne. W wypadkach losowych proszę o kontakt telefoniczny.

 

4. W czwartek po Mszy św. o godz. 17.00 modlitwy do św. św. Urszuli.

 

5. W sobotę Msza św. koncelebrowana o godz. 17.00, podczas której przedstawione będzie podsumowanie duszpasterskie roku.

 

6. W niedzielę uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok: Nie będzie Mszy św. o godz. 7.30.

 

7. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia naszego kościoła   na Boże Narodzenie, za ofiarowane choinki, za ich ustawienie i ubranie, za przygotowanie żłóbka, p. Piotrowiczowi za naprawienie krzyża procesyjnego. Dziękuję za życzenia, które otrzymaliśmy różnymi drogami, i za dary na świąteczny stół.