1. Ślub kościelny jest sakramentem i dlatego można go udzielać tylko osobom wierzącym.

2. Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński umawiają się z kapłanem na pierwszą rozmowę na minimum trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

3. Na pierwszą rozmowę narzeczeni przynoszą:
metrykę chrztu (jeżeli chrzest miał miejsce poza parafią, w której ma miejsce pierwsza rozmowa), na której powinna się znaleźć także adnotacja o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania,
– dowody osobiste,
ostatnie świadectwo z religii z klasy kończącej szkołę pogimnazjalną, lub zaświadczenie o ukończeniu katechezy uzupełniającej,
świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego.

4. Druga rozmowa odbywa się na ok. tydzień przed dniem ślubu. Jeżeli narzeczeni decydują się na tzw. "ślub konkordatowy", to na drugą rozmowę przynoszą także zaświadczenia z U.S.C.

5. Do drugiej rozmowy wszystkie wymagania stawiane przed narzeczonymi przez Prawo Kościelne powinny być wypełnione. Jest to warunek umożliwiający kapłanowi pobłogosławienie węzła małżeńskiego.