1. Najważniejszym środowiskiem, w którym dokonuje się przygotowanie dziecka do Pierwszej Komunii św. jest jego rodzina, a miejscem udzielania Pierwszej Komunii św. jest własna parafia.


2. Rodzinie w przygotowaniu dziecka pomagają katecheci i kapłani.


3. Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. trwa w domu rodzinnym od narodzin i chrztu dziecka. Niezastąpioną rolę odgrywa tu świadectwo sakramentalnego życia rodziców i całej rodziny.


4. W programie katechetycznym przygotowanie do Pierwszej Komunii św. trwa trzy lata (klasy I-III).


5. Pod koniec drugiej klasy, w czerwcu jest spotkanie rodziców dzieci, które rozpoczyna ostatni etap przygotowania dziecka.


6. Elementami przygotowania są:
a. postawa rodziców i ich zaangażowanie w życie sakramentalne,
b. katechezy szkolne (w tym także opanowanie wiadomości z małego katechizmu, za które odpowiedzialni są rodzice dziecka),
c. coniedzielna Msza św. o godz. 12.00,
d. comiesięczne katechezy w kościele dla rodziców i dzieci zasadniczo w pierwszy czwartek miesiąca na wieczornej Mszy św.

Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa. Zaniedbanie tego może skutkować przesunięciem terminu Pierwszej Komunii św. na czas pózniejszy.


7. Podczas katechez pierwszoczwartkowych w miesiącu:
a. październiku – zostają poświęcone różańce, które matki wręczają swoim dzieciom,
b. grudniu (08.12.) – zostają poświęcone medaliki, które matki chrzestne wręczają swoim chrześniakom,
c. lutym (02.02.) – zostają poświęcone świece chrzcielne, które ojcowie chrzestni wręczają swoim chrześniakom,
d. marcu (19.03.) – zostają poświęcone książeczki do nabożeństwa, które ojcowie wręczają swoim dzieciom.


8. Rodzice do końca października dostarczają metryki chrztu dzieci, które były chrzczone poza parafią.


9. Z uwagi na to, że w naszej parafii dzieci przyjmują Pierwszą Komunię św. razem ze swoimi rodzicami, rodzice żyjący w niesakramentalnych związkach, z miłości do swoich dzieci powinni uregulować swoje życie małżeńskie zgodnie z nauką Kościoła. Tam, gdzie to nie jest możliwe, z dzieckiem Pierwszą Komunię św. przyjmują chrzestni dziecka.


10. Z powodów obiektywnych poszczególne terminy mogą ulec zmianie.

 

Komunia św. dla chorych i seniorów

Każdy chory może co niedzielę przyjmować Komunię św. w domu. Komunię św. przynosił będzie szafarz o umówionej godzinie. W tej sprawie proszę o kontakt z szafarzami:

p. Adam – 698/244-343 lub

p. Łukasz – 889/714-302,

którzy poinformują o pozostałych szczegółach. Szerdecznie zachęcam rodziny do skorzystania z tej okazji.