1. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania powinno trwać dwa lata. Podczas tego przygotowania rodzice kandydata powinni czuwać nad tym, aby jego życie religijne było dowodem na to, że chce przyjąć ten sakrament.


2. Pierwszy rok przygotowania kandydaci zaliczają uczestnicząc w katechezie sódmej klasy oraz w katechezie w małych grupach przy parafii. Powinni w tym czasie uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. i co miesiąc korzystać z Sakramentu Pojednania.


3. Drugi rok przygotowania to prowadzenie życia sakramentalnego, uczestnictwo w katechezie gimnazjalnej oraz w małych grupach przy parafii. 


4. W czasie trwania całego przygotowania kandydaci uczestniczą także w nabożeństwach roku liturgicznego (np. Nabożeństwo Różańcowe, Roraty, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa).


5. Potwierdzenie uczestnictwa w poszczególnych punktach przygotowania kandydaci mają odnotowane na swoich kartkach, które stają się dokumentem potwierdzającym ich przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.

 

6. Są trzy czynniki, które wpływają na dopuszczenie kandydata do sakramentu bierzmowania:

– pozytywna ocena z religii w szkole,

– pozytywna opinia animatora wiążąca się z obecnością i aktywnością na spotkaniach w małych grupach,

– kandydaci mają obowiązek mieć zadbaną kartkę, potwierdzającą uczestnictwo w poszczególnych uroczystościach.

 

7. W przypadku uzasadnionej nieobecności na spotkaniach w małych grupach, należy wcześniej powiadomić animatora swojej grupy w celu ustalenia formy nadrobienia.

 

8. Młodzież ósmej klasy może dobrowolnie uczestniczyć w dwóch nabożeństwach – 22 września we Mszy Świętej i nabożeństwie do św. Rity oraz we Mszy Świętej i nabożeństwie do św. Urszuli w 29 dzień miesiąca (od listopada do kwietnia).

 

9. Termin przystąpienia do sakramentu bierzmowania zależy od indywidualnego zaangażowania kandydata.

 

10. „Podpisy” odbywają się po zakończonej modlitwie po Mszy Świętej lub nabożeństwie ZAWSZE PRZY BOCZNYCH OŁTARZACH.

 

11. Cykl przygotowań do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się pieszą pielgrzymką do Miłostowa.

 

12. Spotkania w małych grupach odbywają się raz w miesiącu (z wyjątkiem września, grudnia oraz okresu Wielkiego Postu).

 

13. Każda grupa w czasie spotkań przygotowuje jedną wspólną pracę końcową.