Żywy Różaniec

 

Wspólnota Żywego Różańca przy parafii św. Michała Archanioła w Kwilczu liczy 17 żywych róż mieszanych (315 członków: 309 kobiet i 6 mężczyzn).
We wspólnocie jest 9 róż pełnych (po 20 członków) i 8 róż nie pełnych. Każda z Róż ma swojego Patrona. Poniżej są zestawione poszczególne Róże wg kalendarzowego wspomnienia patronów (stan na 01. grudnia 2009 r.).
Członkowie Wspólnoty Żywego Różańca spotykają się regularnie w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00. Przed Mszą św. odbywa się nabżeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Później członkowie spotykają się na zebraniu wspólnotowym. W każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca odmawiany jest Różaniec w intencji kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii oraz o nowe powołania zakonne i kapłańskie.
Codziennie przed Mszą św. modlimy się w intencji Ojczyzny i w intencjach parafialnych.
Od 2006 roku prowadzona jest kronika Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii, która zawiera adnotacje dotyczące zgromadzeń wspólnotowych uwiecznione także na fotografiach.
Chętni do wstąpienia do Żywego Różańca mogą kontaktować się z zelatorkami poszczególnych róż.

 

PARAFIALNA INTENCJA MODLITWY
DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA SIERPIEŃ

O TRZEŹWOŚĆ
DLA POLSKIEGO NARODU.

STAŁE INTENCJE MODLITEWNE
DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA


" Z PODZIĘKOWANIEM JANOWI PAWŁOWI II ZA JEGO ŚWIĘTE ŻYCIE.
" O DARY DUCHA ŚW. I POTRZEBNE ŁASKI DLA KS. PROBOSZCZA,  KLERYKA FRANCISZKA, WSZYSTKICH KAPŁANÓW I SIÓSTR ZAKONNYCH POCHODZĄCYCH Z NASZEJ PARAFII ORAZ NOWE, ŚWIĘTE POWOŁANIA.
" O POLSKĘ CHRZEŚCIJAŃSKĄ, SILNA I POTĘŻNĄ.
" O WYNAGRODZENIE I PRZEBŁAGANIE NAJŚWIĘTSZYCH SERC JESUSA I MARYII ZA GRZECHY CAŁEJ PARAFII.
" O ODRODZENIE DUCHOWE I MORALNE NASZEJ PARAFII.
" O SIŁĘ, CIERPLIWOŚĆ I NADZIEJĘ DLA CHORYCH I CIERPIĄCYCH, KTÓRZY SĄ SKARBEM KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO.
" O POSZANOWANIE ŻYCIA OD POCZĘCIA AŻ DO NATURALNEJ ŚMIERCI.
" O NIEUSTAJĄCĄ MIŁOŚĆ DO JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO DLA DZIECI PRZYJMUJĄCYCH PO RAZ PIERWSZY KOMUNIĘ ŚWIETĄ.
" O DOJRZAŁĄ WIARĘ DLA MŁODZIEŻY, KTÓRA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.
" O RODZINY SILNE BOGIEM
" O ŻYCIE WIECZNE DLA ZMARŁYCH PARAFIAN.
" O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA OFIARODAWCÓW WSPOMAGAJĄCYCH MATERIALNIE I DUCHOWO NASZĄ ŚWIATYNIĘ.

 

 

L.p.

Patron

Wspomnienie

Liczba członków

Miejscowość

Zelator

1.

św. Agnieszka

21. stycznia

20

Kwilcz

Szulczyk Maria
61/29-15-078

2.

św. Józef

19. marca

20

Rozbitek

Przybyła Tekla
785/616-403

3.

św. Zofia

15. maja

20

Kwilcz

Stasik Danuta
788/375-398

4.

św. Helena

22. maja

20

Kwilcz

Waligórska Katarzyna
61/29-15-354

5.

św. Urszula Ledóchowska

29. maja

15

Orzeszkowo

Wyrwał Gertruda
605/408-454

6.

św. Piotr

29. czerwca

15

Kubowo

Ceglarek Agata
603/266-491

7.

św. Elżbieta

04. lipca

18

Kwilcz

Sokółka Maria
61/29-15-307

8.

św. Magdalena

22. lipca

20

Rozbitek

Szarata Barbara
608/868-970

9.

św. Anna

26. lipca

20

Upartowo

Adamczyk Joanna
61/29-35-054

10.

M.B. Bolesna

15. sierpnia

16

Kurnatowice

Prętkowska Czesława
61/29-15-274

11.

św. Stanisław Kostka

18. września

19

Kwilcz

Żuchowska Kazimiera
696/903-252

12.

św. Michał Archanioł

29. września

20

Kwilcz

Biskup Zofia
668/527-476

13.

św. Teresa od Dz. Jezus

01. paźdzernika

16

Wituchowo

Piątek Maria
785/199-630

14.

M.B. Różańcowa

07. października

17

Kwilcz

Holka Maria
61/29-15-177

15.

św. Cecylia

22. listopada

19

Kwilcz

Kaczmarek Elżbieta
694/573-625

16.

św. Barbara

04. grudnia

20

Kurnatowice

Szymańska Iwona
604/845-988

17.

św. Łucja

13. grudnia

20

Miłostowo

Bielarzewska Aurelia
509/725-936

Nadzelatorka:

Cichowska Ewa
661/709-725
e-mail: avec5@wp.pl