Rada Ekonomiczna


J.E. Ks. Abp Stanisław Gądecki dekretem z dnia 18. czerwca 2010 r. powołał członków Rady Ekonomicznej w naszej parafii. Zostali nimi:

vacat
Kozłowski Robert, zam. Mechnacz,
Mniszek Marzena, Kurnatowice,
Sosińska Longina, Kwilcz,
Wasiak Robert, Kwilcz.

Kadencja Rady trwa do 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Rada Duszpasterska


J.E. Ks. Abp Stanisław Gądecki dekretem z dnia 18. czerwca 2010 r. powołał członków Rady Duszpasterskiej w naszej parafii. Zostali nimi:

Ceglarek Agata, Kubowo – Żywy Różaniec,
Dokuczał Eugeniusz, Kwilcz – Straż Pożarna,
Górecki Marian, Kwilcz – chór parafialny,
Kozłowska Grażyna, Kwilcz – katechetka,
Spychała Violetta, Kwilcz – Szkolny "Caritas",
Stasik Anna, Kwilcz – schola,
Waligórska Katarzyna, Kwilcz – Parafialny Caritas.

Kadencja Rady trwa do 2018 roku.