Ministranci


 

Służba liturgiczna aktywnie uczestniczy w życiu parafii i poza nią, przyczyniając się do organizowania DNI SŁUŻBY LITURGICZNEJ dla ministrantów z Dekanatu Międzychodziego.

 

,,Ministrante" ( z łaciny ) znaczy ,,służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje na szczególnie na służbę we Mszy świętej. 

– Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

– Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

– Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI.

– Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. Moją one ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

– Ministrant powinien sam być ZNAKIEM.

– Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

– Ministrant przez swoje służenie dwa razy w tygodniu oraz w niedziele pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii", nie znaczy tak jak w kinie, albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! ,,Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

 

"X PRZYKAZAŃ MINISTRANTA"

 

I Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

II Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

III Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

IV Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

V Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

VI Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

VII Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

VIII Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

IX Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

X Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.