Chór Kościelny im. św. Cecylii
(istnieje od 1904)

 

Chór Kościelny im. Św. Cecylii w Kwilczu sięga swoimi korzeniami początków XX stulecia. Jak pisze w swej rozprawie doktorskiej pochodzący z Kwilcza, nieżyjący już ks. Jan Gierliński:
"Z pewnością już w 1904 r. istniało w Kwilczu Kółko Śpiewackie. Z roku 1920 pochodzi wiadomość, że działało tu Koło Śpiewackie "Echo", posiadające własny sztandar i cieszące się opieką ks. Proboszcza Laudowicza. W 1936 r. śpiewał w Kwilczu chór dziecięcy, zorganizowany przy Stowarzyszeniu Dziecięctwa Jezusowego (…) Działalności chórów położyła kres II wojna światowa, kościół parafialny był zamknięty. Tradycja śpiewacza była jednak silna. Ksiądz proboszcz Jan Kasiewicz zwołuje zainteresowanych i na zebraniu w dniu 10 marca 1947 r. reaktywuje chór kościelny, który zawiązuje się pod imieniem Św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Rok później chór otrzymuje nowy sztandar".


Sztandary, o których pisał ks. Jan Gierliński towarzyszą nam do dziś na wszystkich uroczystościach kościelnych. Istnienie chóru związane jest nierozerwalnie z Parafią Kwilecką oraz jej proboszczami i organistami. Spośród tych pierwszych wymienieni już zostali księża proboszczowie: Feliks Laudowicz i Jan Kasiewicz, ale w pamięci pozostaje też zmarły w 2002 r. ks. kan. Ryszard Staniek, który wielką troską otaczał nasz chór przez 21 lat swej posługi w Kwilczu.


Wśród organistów i dyrygentów chóru do 1939 r. wymienić można Jana Nowaka, Kazimierza Krycha i Adama Brzezińskiego, natomiast po wojnie dyrygentem chóru był krótko p. Barczewski a po nim do sierpnia 1948 r. chór prowadził organista Heliodor Kubiak. Następnie przez dwanaście lat chórem kierował p. Witold Silski. W tym czasie wykonywane były przez chór męski pieśni na Wielki Post i Wielkanoc. Pan Witold Silski zorganizował też orkiestę dętą, która uświetniała śpiew kościelny w okresie Bożego Ciała i Bożego Narodzenia. Krótko w historię chóru wpisali się też zastępujący organistów panowie Bernard Tłok i Kazimierz Nowak.


31 grudnia 1965 r. posadę organisty w Kwilczu oraz dyrygenta chóru objął, pochodzący z niedalekiego Zębowa – p. Marian Górecki, który swe gruntowne wykształcenie organistowskie otrzymał w szkole prowadzonej przez zakon salezjański w Przemyślu. Parafia uczciła jego pracę już dwukrotnie – jubleuszami w roku 1990 (25-lecie) i 2005 (40-lecie). Ponad czterdziestoletnia praca p. Mariana Góreckiego przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju chóru i podniesienia jego znaczenia w bliższej i dalszej okolicy. Chór bierze udział w różnych zjazdach i konkursach organizowanych nie tylko na terenie naszej archidiecezji ale i poza jej granicami, zdobywając czołowe miejsca i wyróżnienia. Bywa też zapraszany do uświetnienia uroczystości kościelnych w parafiach sąsiednich oraz poza granicami dekanatu. Od kilku też lat bierzemy udział w spotkaniu wigilijnym organizowanym dla seniorów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu. Śpiewamy wtedy kolędy z naszego repertuaru na przemian z uczestnikami tego spotkania.


W 1983 r. braliśmy udział w zjeździe chórów w Ryczywole, w 1984 r. w Szamotułach, w 1985 i 1993 w Obornikach, w 1988 i 1991 w Rogoźnie, w 1990 r. w Chodzieży i w 1992 r. w Czarnkowie. W 1989 r. zjazd chórów naszej archidiecezji odbył się w Kwilczu. W 1994 r. reaktywowano w Archidiecezji Poznańskiej Stowarzyszenie Chórów Kościelnych. Spotkania zrzeszonych chórów odbyły się w 1994 r. w Środzie Wlkp. i w 1995 r. w Obornikach. Nasz chór został przyłączony do strefy południowej. Od kilku lat bierzemy też udział w Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym w styczniu przez Dom Kultury w Lwówku. Zdobyliśmy tam już kilka czołowych miejsc i wyróżnień. Pod koniec stycznia 2006 r. braliśmy udział w Polsko-Słowackim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Ślemieniu, gdzie zdobyliśmy wyróżnienie.


21 listopada 2004 r. obchodziliśmy setną rocznicę naszej działalności. Była to okazja do spotkania i wspomnień po latach byłych i obecnych członków chóru. Uroczystości, na które przybyło wielu znamienitych gości (m.in. przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu i gminy oraz zaprzyjaźnionej Gminy Ślemień, odczytano też list gratulacyjny od ks. bpa Grzegorza Balcerka. Całość została przygotowana przez członków chóru pod kierownictwem ówczesnego prezesa – p. Grzegorza Korpika.


W czerwcu 2006 r. spośród członków chóru została wyłoniona komisja, która opracowała regulamin. Zatwierdzenie nastąpiło tego samego roku w uroczystość naszej patronki.
Nasz chór jest chórem mieszanym – czterogłosowym (soprany, alty, tenory i basy), a jego członkowie pochodzą z rodzin w których umiłowanie śpiewu jest przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Próby chóru odbywają się w każdy poniedziałek po ostatniej Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.30) i trwają ok. 1,5 godziny. Repertuar chóru jest bardzo bogaty, a "szlifowanie" trudniejszych utworów trwa do osiągnięcia perfekcji, dzięki niestrudzonemu p. Marianowi Góreckiemu, który na początku swojej pracy w parafii, gdy nie było jeszcze kserokopiarek – sam przepisywał nuty dla poszczególnych głosów.


Zapraszamy do wspólnego śpiewania wszystkich, których Bóg obdarzył tym wspaniałym talentem. Niech go nie zakopują, lecz niech się nim dzielą i go pomnażają na Jego chwałę. Wszak kto śpiewa Panu Bogu,ten dwa razy się modli.

 

 

Śpiewajmy Panu z radością !

oprac. Waldemar Rymarski