Rada Ekonomiczna


J.E. Ks. Abp Stanisław Gądecki dekretem z dnia 18. czerwca 2010 r. powołał członków Rady Ekonomicznej w naszej parafii. Zostali nimi:

Szeligowska Joanna, zam. Kwilcz

Kozłowski Robert, zam. Mechnacz,

Mniszek Marzena, Kurnatowice,

Sosińska Longina, Kwilcz,

Wasiak Robert, Kwilcz.

Kadencja Rady trwa do 2020 roku.

 

Rada Duszpasterska


J.E. Ks. Abp Stanisław Gądecki dekretem z dnia 18. czerwca 2010 r. powołał członków Rady Duszpasterskiej w naszej parafii. Zostali nimi:

Ceglarek Agata, Kubowo – Żywy Różaniec,
Gradowska Bogumiła, Kwilcz – "Michała",
Górecki Marian, Kwilcz – chór parafialny,
Kozłowska Grażyna, Kwilcz – katechetka,
Spychała Violetta, Kwilcz – Szkolny "Caritas",
Stasik Anna, Kwilcz – schola,
Waligórska Katarzyna, Kwilcz – Parafialny Caritas.

Kadencja Rady trwa do 2020 roku.

Żywy Różaniec

 

Wspólnota Żywego Różańca przy parafii św. Michała Archanioła w Kwilczu liczy 17 żywych róż mieszanych (315 członków: 309 kobiet i 6 mężczyzn).
We wspólnocie jest 9 róż pełnych (po 20 członków) i 8 róż nie pełnych. Każda z Róż ma swojego Patrona. Poniżej są zestawione poszczególne Róże wg kalendarzowego wspomnienia patronów (stan na 01. grudnia 2009 r.).
Członkowie Wspólnoty Żywego Różańca spotykają się regularnie w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca na Mszy św. o godz. 11.00. Przed Mszą św. odbywa się nabżeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Później członkowie spotykają się na zebraniu wspólnotowym. W każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca odmawiany jest Różaniec w intencji kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii oraz o nowe powołania zakonne i kapłańskie.
Codziennie przed Mszą św. modlimy się w intencji Ojczyzny i w intencjach parafialnych.
Od 2006 roku prowadzona jest kronika Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii, która zawiera adnotacje dotyczące zgromadzeń wspólnotowych uwiecznione także na fotografiach.
Chętni do wstąpienia do Żywego Różańca mogą kontaktować się z zelatorkami poszczególnych róż.

 

PARAFIALNA INTENCJA MODLITWY
DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA SIERPIEŃ

O TRZEŹWOŚĆ
DLA POLSKIEGO NARODU.

STAŁE INTENCJE MODLITEWNE
DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA


" Z PODZIĘKOWANIEM JANOWI PAWŁOWI II ZA JEGO ŚWIĘTE ŻYCIE.
" O DARY DUCHA ŚW. I POTRZEBNE ŁASKI DLA KS. PROBOSZCZA,  KLERYKA FRANCISZKA, WSZYSTKICH KAPŁANÓW I SIÓSTR ZAKONNYCH POCHODZĄCYCH Z NASZEJ PARAFII ORAZ NOWE, ŚWIĘTE POWOŁANIA.
" O POLSKĘ CHRZEŚCIJAŃSKĄ, SILNA I POTĘŻNĄ.
" O WYNAGRODZENIE I PRZEBŁAGANIE NAJŚWIĘTSZYCH SERC JESUSA I MARYII ZA GRZECHY CAŁEJ PARAFII.
" O ODRODZENIE DUCHOWE I MORALNE NASZEJ PARAFII.
" O SIŁĘ, CIERPLIWOŚĆ I NADZIEJĘ DLA CHORYCH I CIERPIĄCYCH, KTÓRZY SĄ SKARBEM KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO.
" O POSZANOWANIE ŻYCIA OD POCZĘCIA AŻ DO NATURALNEJ ŚMIERCI.
" O NIEUSTAJĄCĄ MIŁOŚĆ DO JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO DLA DZIECI PRZYJMUJĄCYCH PO RAZ PIERWSZY KOMUNIĘ ŚWIETĄ.
" O DOJRZAŁĄ WIARĘ DLA MŁODZIEŻY, KTÓRA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.
" O RODZINY SILNE BOGIEM
" O ŻYCIE WIECZNE DLA ZMARŁYCH PARAFIAN.
" O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA OFIARODAWCÓW WSPOMAGAJĄCYCH MATERIALNIE I DUCHOWO NASZĄ ŚWIATYNIĘ.

 

 

L.p.

Patron

Wspomnienie

Liczba członków

Miejscowość

Zelator

1.

św. Agnieszka

21. stycznia

20

Kwilcz

Szulczyk Maria
61/29-15-078

2.

św. Józef

19. marca

20

Rozbitek

Przybyła Tekla
785/616-403

3.

św. Zofia

15. maja

20

Kwilcz

Stasik Danuta
788/375-398

4.

św. Helena

22. maja

20

Kwilcz

Waligórska Katarzyna
61/29-15-354

5.

św. Urszula Ledóchowska

29. maja

15

Orzeszkowo

Wyrwał Gertruda
605/408-454

6.

św. Piotr

29. czerwca

15

Kubowo

Ceglarek Agata
603/266-491

7.

św. Elżbieta

04. lipca

18

Kwilcz

Sokółka Maria
61/29-15-307

8.

św. Magdalena

22. lipca

20

Rozbitek

Szarata Barbara
608/868-970

9.

św. Anna

26. lipca

20

Upartowo

Adamczyk Joanna
61/29-35-054

10.

M.B. Bolesna

15. sierpnia

16

Kurnatowice

Prętkowska Czesława
61/29-15-274

11.

św. Stanisław Kostka

18. września

19

Kwilcz

Żuchowska Kazimiera
696/903-252

12.

św. Michał Archanioł

29. września

20

Kwilcz

Biskup Zofia
668/527-476

13.

św. Teresa od Dz. Jezus

01. paźdzernika

16

Wituchowo

Piątek Maria
785/199-630

14.

M.B. Różańcowa

07. października

17

Kwilcz

Holka Maria
61/29-15-177

15.

św. Cecylia

22. listopada

19

Kwilcz

Kaczmarek Elżbieta
694/573-625

16.

św. Barbara

04. grudnia

20

Kurnatowice

Szymańska Iwona
604/845-988

17.

św. Łucja

13. grudnia

20

Miłostowo

Bielarzewska Aurelia
509/725-936

Nadzelatorka:

Cichowska Ewa
661/709-725
e-mail: avec5@wp.pl

 

Ministranci


 

Służba liturgiczna aktywnie uczestniczy w życiu parafii i poza nią, przyczyniając się do organizowania DNI SŁUŻBY LITURGICZNEJ dla ministrantów z Dekanatu Międzychodziego.

 

,,Ministrante" ( z łaciny ) znaczy ,,służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje na szczególnie na służbę we Mszy świętej. 

– Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

– Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

– Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI.

– Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. Moją one ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

– Ministrant powinien sam być ZNAKIEM.

– Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

– Ministrant przez swoje służenie dwa razy w tygodniu oraz w niedziele pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii", nie znaczy tak jak w kinie, albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! ,,Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

 

"X PRZYKAZAŃ MINISTRANTA"

 

I Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

II Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

III Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

IV Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

V Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

VI Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

VII Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

VIII Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

IX Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

X Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 

Chórek Dziecięcy

Chór Dziecięco – Młodzieżowy z Kwilcza śpiewa od 11 lat. Grupa uświetnia uroczystości roku liturgicznego oraz coniedzielną Eucharystię działając przy parafii p.w. św. Michała Archanioła w Kwilczu. Dzieci i młodzież śpiewają również na uroczystościach szkolnych i środowiskowych w Kwilczu i okolicach. Zespół ma już na swoim koncie kilka nagród min. :- Nagrodę główną na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej ŚREMSONG 2014 i 2015 oraz dwukrotne zdobycie tytułu laureata w kategoriach chóry oraz kolęda zagraniczna na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek we Lwówku.

Chórzyści to grupa, która nie tylko wspólnie śpiewa, są oni również grupą przyjaciół i choć mają od 21 do 5 lat to bardzo dobrze się ze sobą czują, wzajemnie się wspierają. Starsi są wzorami  i często autorytetami dla młodszych uczestników.

W maju 2014r w przykościelnej niszy stanęła ufundowana przez młodych chórzystów figura św. Rity z Cascia. Podobizna niesamowitej kobiety, córki, żony, matki, wdowy i zakonnicy,  która od dnia 22 maja 2015 została patronką chóru młodych z Kwilcza.  Każdego dnia a w szczególności 22- ego dnia każdego miesiąca dzieci i młodzież wspólnie zanoszą modlitwy w sprawach trudnych i po ludzku beznadziejnych o które proszą wierni.

Bogu niech będą dzięki za dar naszej wspólnoty!!!

Śpiewajmy Panu!

Z radością!


 

Chór Kościelny im. św. Cecylii
(istnieje od 1904)

 

Chór Kościelny im. Św. Cecylii w Kwilczu sięga swoimi korzeniami początków XX stulecia. Jak pisze w swej rozprawie doktorskiej pochodzący z Kwilcza, nieżyjący już ks. Jan Gierliński:
"Z pewnością już w 1904 r. istniało w Kwilczu Kółko Śpiewackie. Z roku 1920 pochodzi wiadomość, że działało tu Koło Śpiewackie "Echo", posiadające własny sztandar i cieszące się opieką ks. Proboszcza Laudowicza. W 1936 r. śpiewał w Kwilczu chór dziecięcy, zorganizowany przy Stowarzyszeniu Dziecięctwa Jezusowego (…) Działalności chórów położyła kres II wojna światowa, kościół parafialny był zamknięty. Tradycja śpiewacza była jednak silna. Ksiądz proboszcz Jan Kasiewicz zwołuje zainteresowanych i na zebraniu w dniu 10 marca 1947 r. reaktywuje chór kościelny, który zawiązuje się pod imieniem Św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Rok później chór otrzymuje nowy sztandar".


Sztandary, o których pisał ks. Jan Gierliński towarzyszą nam do dziś na wszystkich uroczystościach kościelnych. Istnienie chóru związane jest nierozerwalnie z Parafią Kwilecką oraz jej proboszczami i organistami. Spośród tych pierwszych wymienieni już zostali księża proboszczowie: Feliks Laudowicz i Jan Kasiewicz, ale w pamięci pozostaje też zmarły w 2002 r. ks. kan. Ryszard Staniek, który wielką troską otaczał nasz chór przez 21 lat swej posługi w Kwilczu.


Wśród organistów i dyrygentów chóru do 1939 r. wymienić można Jana Nowaka, Kazimierza Krycha i Adama Brzezińskiego, natomiast po wojnie dyrygentem chóru był krótko p. Barczewski a po nim do sierpnia 1948 r. chór prowadził organista Heliodor Kubiak. Następnie przez dwanaście lat chórem kierował p. Witold Silski. W tym czasie wykonywane były przez chór męski pieśni na Wielki Post i Wielkanoc. Pan Witold Silski zorganizował też orkiestę dętą, która uświetniała śpiew kościelny w okresie Bożego Ciała i Bożego Narodzenia. Krótko w historię chóru wpisali się też zastępujący organistów panowie Bernard Tłok i Kazimierz Nowak.


31 grudnia 1965 r. posadę organisty w Kwilczu oraz dyrygenta chóru objął, pochodzący z niedalekiego Zębowa – p. Marian Górecki, który swe gruntowne wykształcenie organistowskie otrzymał w szkole prowadzonej przez zakon salezjański w Przemyślu. Parafia uczciła jego pracę już dwukrotnie – jubleuszami w roku 1990 (25-lecie) i 2005 (40-lecie). Ponad czterdziestoletnia praca p. Mariana Góreckiego przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwoju chóru i podniesienia jego znaczenia w bliższej i dalszej okolicy. Chór bierze udział w różnych zjazdach i konkursach organizowanych nie tylko na terenie naszej archidiecezji ale i poza jej granicami, zdobywając czołowe miejsca i wyróżnienia. Bywa też zapraszany do uświetnienia uroczystości kościelnych w parafiach sąsiednich oraz poza granicami dekanatu. Od kilku też lat bierzemy udział w spotkaniu wigilijnym organizowanym dla seniorów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu. Śpiewamy wtedy kolędy z naszego repertuaru na przemian z uczestnikami tego spotkania.


W 1983 r. braliśmy udział w zjeździe chórów w Ryczywole, w 1984 r. w Szamotułach, w 1985 i 1993 w Obornikach, w 1988 i 1991 w Rogoźnie, w 1990 r. w Chodzieży i w 1992 r. w Czarnkowie. W 1989 r. zjazd chórów naszej archidiecezji odbył się w Kwilczu. W 1994 r. reaktywowano w Archidiecezji Poznańskiej Stowarzyszenie Chórów Kościelnych. Spotkania zrzeszonych chórów odbyły się w 1994 r. w Środzie Wlkp. i w 1995 r. w Obornikach. Nasz chór został przyłączony do strefy południowej. Od kilku lat bierzemy też udział w Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym w styczniu przez Dom Kultury w Lwówku. Zdobyliśmy tam już kilka czołowych miejsc i wyróżnień. Pod koniec stycznia 2006 r. braliśmy udział w Polsko-Słowackim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Ślemieniu, gdzie zdobyliśmy wyróżnienie.


21 listopada 2004 r. obchodziliśmy setną rocznicę naszej działalności. Była to okazja do spotkania i wspomnień po latach byłych i obecnych członków chóru. Uroczystości, na które przybyło wielu znamienitych gości (m.in. przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu i gminy oraz zaprzyjaźnionej Gminy Ślemień, odczytano też list gratulacyjny od ks. bpa Grzegorza Balcerka. Całość została przygotowana przez członków chóru pod kierownictwem ówczesnego prezesa – p. Grzegorza Korpika.


W czerwcu 2006 r. spośród członków chóru została wyłoniona komisja, która opracowała regulamin. Zatwierdzenie nastąpiło tego samego roku w uroczystość naszej patronki.
Nasz chór jest chórem mieszanym – czterogłosowym (soprany, alty, tenory i basy), a jego członkowie pochodzą z rodzin w których umiłowanie śpiewu jest przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Próby chóru odbywają się w każdy poniedziałek po ostatniej Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.30) i trwają ok. 1,5 godziny. Repertuar chóru jest bardzo bogaty, a "szlifowanie" trudniejszych utworów trwa do osiągnięcia perfekcji, dzięki niestrudzonemu p. Marianowi Góreckiemu, który na początku swojej pracy w parafii, gdy nie było jeszcze kserokopiarek – sam przepisywał nuty dla poszczególnych głosów.


Zapraszamy do wspólnego śpiewania wszystkich, których Bóg obdarzył tym wspaniałym talentem. Niech go nie zakopują, lecz niech się nim dzielą i go pomnażają na Jego chwałę. Wszak kto śpiewa Panu Bogu,ten dwa razy się modli.

 

 

Śpiewajmy Panu z radością !

oprac. Waldemar Rymarski